چهارشنبه 29 دي 1400 _ 16 جمادى الثانية 1443 _ 19 ژانویه 2022
فارسی | English
 اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه

حوزه پژوهش

دکتر علی عجمی

مهندسی برق- قدرت

استاد

الکترونیک قدرت- کیفیت توان- انرژی های تجدیدپذیر- مدلسازی ادوات FACTS

محمدرضا بنایی

مهندسی برق- قدرت

استاد

الکترونیک قدرت- کیفیت توان- انرژی های تجدیدپذیر- طراحی و اجرای توربین های بادی

دکتر شهرام حسین زاده

مهندسی برق- مخابرات

دانشیار

مدل بندی امواج رادیویی - تحلیل عددی- توسعه الگوریتم برای حل مسایل الکترومغناطیسی

دکتر سجاد نجفی

مهندسی برق- قدرت

دانشیار

شبکه های هوشمند- طراحی سیستم های توزیع الکتریکی- تولیدات پراکنده- شبیه سازی و مدل بندی سیستم قدرت

مهندس نادر صامصونچی

مهندسی برق- الکترونیک

مربی (دانشجوی دکتری)

سیستم های نهفته و کامپیوترهای صنعتی-تئوری اطلاعات- پردازش تصویر- رمزنگاری- پردازش موازی

دکتر وحید بهجت

مهندسی برق- قدرت

استادیار

طراحی و شبیه سازی ماشین های الکتریکی- مانیتوریگ ترانسفورماتورهای قدرت- کاربرد روش المان محدود در مهندسی برق

دکتر نوید تقی زادگان

مهندسی برق- قدرت

استادیار

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت- بررسی احتمالی سیستم های قدرت- حفاظت دیجیتال

دکتر خلیل منفردی

مهندسی برق- الکترونیک

استادیار

طراحی سیستم های مبتنی بر DSP - طراحی مدارهای میکروپروسسوری- طراحی مداری مجتمع خطی

دکتر محمود آتشبار

مهندسی برق- مخابرات

استادیار

بررسی احتمالی سیستم های قدرت- پردازش سیگنال در سیستم های قدرت- انتقال اطلاعات از طریق خطوط قدرت

دکتر جواد صالحی

مهندسی برق- قدرت

استادیار

بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های توزیع- قابلیت اطمینان سیستم های قدرت- تولید پراکنده- بازار برق

دکتر امین صفری

مهندسی برق- قدرت

استادیار

کنترل و دینامیک سیستم های قدرت- ادوات FACTS - ریزشبکه ها- کاربرد الگوریتم های هوشمند در بهینه سازی سیستم قدرت

دکتر رضا ذاکر

مهندسی برق- مخابرات

استادیار

طراحی آنتن آرایه فازی- پردازش تصویر- طراحی و سیستم های راداری

دکتر موسی یوسفی

مهندسی برق- الکترونیک

استادیار

طراحی مدارهای الکترونیکی و الکتریکی- طراحی فرستنده و گیرنده برای شبکه های بی سیم-  انتقال اطلاعات از طریق خطوط قدرت