جمعه 7 بهمن 1401 _ 05 رجب 1444 _ 27 ژانویه 2023
فارسی | English
 پایان نامه ها

عنوان فارسي پایان نامه

طراحي يک مبدل DC_DC چند ورودي غير ايزوله با بهره ولتاژ بالا و قابليت مديريت مستقل توان منابع

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع هوشمند بر پايه ريزشبکه هاي چندگانه با درنظرگيري معيارهاي امنيتي

ارائه اينورترهاي منبع جريان چندسطحي براي کاربرد در سيستم‌هاي متصل به شبکه

تفسير نتايج پاسخ فرکانسي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تشخيص خطاهاي سيم‌پيچي با استفاده از تخمين پارامترهاي مدل مشروح

طراحي يک اينورتر منبع جريان جديد براي کاربرد در انرژيهاي تجديدپذير

طراحي و بهبود عملکرد ماشين شار محور مغناطيس دائم سرعت پايين در توربين بادي متصل به شبکه

بهبود عملکرد توربين بادي مبتني بر  PMSG تحت اغتشاشات شبکه

طراحي و کنترل مبدّل‌هاي الکترونيک قدرت بر اساس منابع امپدانسي براي کاربرد در سيستم هيبريدي بادي/ فتوولتائيک

طراحي‌مبدل هاي الکترونيک قدرت چند پورته براي کاربرد در ژنراتورهاي سنکرون مغناطيس دائم

طراحي و کنترل مبدّل‌هاي الکترونيک قدرت چند مرحله‌اي جديد جهت کاربرد در منابع انرژي هاي نو

طراحي ‌بهينه ‌و يکپارچه ac-dc در شبکه‌هاي توزيع هوشمند

بهبود مشاهده‌پذيري خطا در حفاظت گسترده شبکه‌هاي قدرت با در نظر گرفتن آناليز احتمالاتي

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع در حضور منابع ذخيره ساز انرژي

بهره‌برداري بهينه از شبکه‌هاي توزيع در حضور منابع تجديدپذير با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌ها

جايابي بهينه منابع توليد پراکنده قابل کنترل و غيرقابل کنترل با در نظر گرفتن بار سالانه براي کاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ

طراحي و شبيه‌سازي سينتي سايزرهاي ديجيتالي مستقيم (DDS ) و پياده سازي آن بر روي تراشه FPGA

طراحي و ساخت برد کنترلي اف پي جي اي براي مانيتورينگ محيطي از طريق پروتکل بلوتوث

طراحي و شبيه‌سازي مدولاتور سيگما- دلتا دو حالته با ساختار قابل تغيير براي استانداردهاي GSM و WCDMA

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع هوشمند بر پايه ريزشبکه‌هاي چندگانه در حضور ذخيره‌سازهاي انرژي

تحليل ديناميکي و طراحي پايدارساز هوشمند براي شبکه در حضور پيل سوختي اکسيد جامد (SOFC )

طراحي و کنترل مبدل الکترونيک قدرت بر اساس پديده تشديد براي کاربرد در مصارف خانگي

مدل سازي رفتار تصادفي مدارات سيگنال- ترکيبي

طراحي LED درايور خازن الکتروليتي با قابليت اصلاح ضريب توان

طراحي LED درايور خازن الکتروليتي با قابليت اصلاح ضريب توان

طراحي و کنترل يک مبدل DC/DC افزاينده جديد مبتني بر خازن‌ها يا سلف‌هاي کليدزني شده

عيب‌يابي مدارات الکترونيکي آنالوگ با استفاده از آمارگان مراتب بالا

تحليل و طراحي گزينش‌گر انتقالي کانال براي کار در فرکانس هاي راديويي

طراحي و کنترل يک مبدل  DC_DC افزاينده جديد با کليد‌زني نرم جهت کاربرد در سيستم‌هاي فتولتائيک

شبيه سازي شناساگر فرکانس مايکروويو با استفاده از روش‌هاي اپتيکي

بهنه سازي مدولاتور دلتا سيگما توان کم براي کاربردهاي پزشکي

سيستم شناسايي علائم سرعت مجاز راهنمايي و رانندگي براي هشدار به راننده و کنترل سرعت خودرو

طراحي و ساخت يک مبدل dc-dc بدون ترانسفورمر با ضريب ‌بهره بالا براي‌کاربرد در سلول‌هاي خورشيدي

تجديد آرايش ديناميکي، مکان‌يابي توليدات پراکنده و تعيين ظرفيت بهينه اين منابع با هدف کاهش تلفات و بهبود پايداري ولتاژ در شبکه‌هاي توزيع

بهينه سازي مدولاتور دلتا سيگما توان کم براي کاربردهاي پزشکي

طراحي و کنترل يک ساختار جديد اينورتر متصل به شبکه با کاربرد در سيستم‌هاي فتوولتائيک

مدل‌سازي عايقي ترانسفورماتور قدرت با استفاده از روش اجزاء محدود جهت حصول پاسخ فرکانسي عايقي و تشخيص خطاهاي عايقي

مديريت سرمايه و توسعه استراتژي تلفيقي فني- اقتصادي جهت اتخاذ تصميم بهينه در خصوص نگهداري و جايگزيني ترانسفورماتورهاي قدرت

رويکرد جديد براي تحليل شبکه‌هاي انتقال داده در شبکه هوشمند انرژي

بهره برداري بهينه از ريزشبکه‌هاي چندگانه با درنظرگيري قابليت اطمينان شبکه

طراحي و ساخت مبدل تشديدي با قابليت کنترل توان خروجي براي کاربرد در سيستم هاي گرمايش القابي

طراحي و کنترل اينورتر منبع جريان براي کاربردهاي سلول خورشيدي

بررسي و تحليل توزيع ولتاژ گذرا و گذراي سريع در سيم پيچي ترانسفورماتور قدرت در شرايط حضور خطاهاي سيم پيچي

تحليل پديده فرورزونانس در ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت و بررسي تأثير پارامترهاي مؤثر سيم پيچي، ترانسفورماتور و شبکه برآن

ارائه يک روش حفاظتي جديد براي شبکه توزيع در حضور منابع توليد پراکنده با درنظر گرفتن عدم قطعيت

طراحي و شبيه سازي اسيلاتور کنترل شونده با ولتاژ و بهبود نويز فاز

برنامه ريزي بهينه توليد ريزشبکه‌هاي توزيع چندگانه با در نظرگيري عدم قطعيت

طراحي فيلتر براي بارهاي يکسوکننده به منظور جبران سازي هارمونيک هاي جريان

ارزيابي پايداري گذرا ريزشبکه‌ها شامل نيروگاه مجازي با روش مستقيم لياپانف

ارزيابي پايداري ميکروگريدها در شبکه‌هاي توزيع هوشمند

ارائه روش تشخيص خطا در مبدل هاي منبع ولتاژ به منظور افزايش تحمل پذيري خطا

الگوريتم مکان‌يابي خطاي تطبيقي در خطوط تقويت شده سري مبتني بر واحدهاي اندازه گيري فازوري

طراحي بهينه ريزشبکه‌هاي چندگانه بر اساس قابليت اطمينان

پنهان‌سازي قواعد وابستگي حساس در پايگاه داده‌هاي متمرکز با استفاده از روش‌هاي مبتني بر تحريف

بهبود مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم سيار به کمک منطق فازي

مدل‌سازي و تحليل اجزاي محدود ژنراتور سنکرون آهنرباي دايم شار متقاطع

طراحي، مدل‌سازي و ساخت يک مبدل DC/DC با ساختار جديد و بهره ولتاژ بالا

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع هوشمند برپايه مفهوم زونهاي کوچک انرژي

طراحي بهينه شبکه‌هاي  توزيع هوشمند با در نظرگيري عدم قطعيت

تفسير نتايج پاسخ فرکانسي ترانسفورماتورهاي قدرت به منظور تشخيص خطاهاي مکانيکي سيم‌پيچي‌هاي ترانسفورماتور

مدل‌سازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت در شرايط حضور خطاهاي سيم‌پيچي با استفاده از روش اجزاء محدود

طراحي و ساخت مبدل‌هاي با ضريب تقويت بالا براي منابع توليد پراکنده

کنترل و مدل‌سازي ريزشبکه کشتي‌هاي تمام برقي مبتني بر منابع توليد پراکنده ترکيبي

طراحي، مدل‌سازي و کنترل مبدل‌هاي ترکيبي چند- ترميناله و منبع امپدانسي

طراحي و کنترل يک اينورتر چند سطحه جديد متصل به شبکه براي کاربرد در سيستم هاي فتوولتائيک

طراحي، مدل‌سازي و ساخت يک مبدل افزاينده جديد چند ورودي، تک خروجي براي منابع هيبريدي با استفاده از روش کنترل پيش‌بين

طراحي بهينه شبکه‌هاي توزيع اکتيو بر پايه قابليت اطمينان

بررسي و بهبود روش‌هاي مکانيابي/ تشخيص خطا استفاده شده در طراحي حفاظت گسترده‌ شبکه‌ قدرت

بررسي و بهبود روش‌هاي مکانيابي/ تشخيص خطا استفاده شده در طراحي حفاظت گسترده‌ شبکه‌ قدرت

پخش بار در شبکه‌هاي توزيع اکتيو

کنترل ترکيبي توربين بادي سايز کوچک و سلول خورشيدي براي تغذيه ايستگاه‌هاي مخابراتي سيار

برنامه‌ريزي منابع مقياس کوچک در شبکه توزيع اکتيو

هماهنگي منابع انرژي تجديدپذير و خودروهاي الکتريکي در شبکه توزيع هوشمند

"مدل‌سازي و شناسايي خطاهاي عايقي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تحليل پاسخ فرکانسي (FRA ) "

طراحي و به کارگيري مبدل‌هاي الکترونيک قدرت چند پورته براي کاربرد در انرژي‌هاي نو

کنترل سيستم توليد توان ترکيبي فتوولتاييک - پيل سوختي با استفاده از ترانسفورماتور الکترونيک قدرت چند ورودي

" تنظيم و هماهنگي رله‌هاي جريان زياد با در نظر گرفتن معيار پايداري منابع توليد پراکنده"

هماهنگي بين ادوات facts و pss   هاي چند بانده براي بهبود عملکرد ديناميکي سيستم قدرت

طراحي و به کارگيري مبدل‌هاي کاهش سوئيچ يافته در ادوات Custom Power

مدل‌سازي اجزاء محدود، طراحي و ساخت عملي ژنراتور سنکرون سه فاز شار محور 400 هرتز

مدل‌سازي و شبيه‌سازي ديناميکي ژنراتور سنکرون آهن‌رباي دائم شار محور متصل به توربين بادي

مدلسازي, آناليز پايداري و کنترل ريز شبکه

مدلسازي و كنترل ريزشبكه هوشمند با وجود توربين آبي كوچك

مشارکت بهينه و همزمان واحدهاي توليدي معمولي و تجديدپذير

بررسي امکان استفاده از انرژي‌هاي نو براي تأمين انرژي مورد نياز ايستگاه‌هاي پمپاژ آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

به کارگيري ترانسفورماتور حالت جامد چند پورته جهت کنترل توان در يک ميکروگريد

طراحي مبدل DC-DC با ضريب تقويت بالا و كاربرد آن در نيروگاه‌هاي بادي داخل دريا

طراحي و به کارگيري DPFC جهت بهبود عملکرد ديناميکي سيستمهاي قدرت

مدل سازي و كنترل ريز شبكه هاي شامل منابع انرژي توليد پراكنده

كنترل و پايدارسازي سيستم هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده

طراحي مبدل هاي الكترونيك قدرت براي اتّصال منابع توليد پراكنده به سيستم قدرت

بكار گيري خطوط HVDC در قطعه بندي سيستم هاي قدرت به هم پيوسته

طراحي و بكارگيري كنترل كننده غيرخطي زمان محدود جهت كنترل شارش توان در شبكه قدرت با استفاده از UPFC