جمعه 7 بهمن 1401 _ 05 رجب 1444 _ 27 ژانویه 2023
فارسی | English
 پروژه های دانشگاهی

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

کارفرما

اعتبار طرح  (به هزار ریال)

وضعیت طرح

تاریخ تصویب

تاریخ اتمام

1-

تحليل موجيرهاي منگنز پلاسمونيكي دايروي

شهرام حسين زاده

دانشگاه

20.983

خاتمه یافته

08/07/1387

28/04/1391

2-

خطايابي در نيروگاههاي حرارتي به کمک رهيافت تحليل مولفه هاي مستقل (ICA )

علی عجمی

دانشگاه

58.000

خاتمه یافته

28/04/1389

27/01/1392

3-

كاهش منابع ولتا‍ژ DC و كليدها در اينورترهاي چند سطحه زنجيره اي

محمدرضا بنایی

دانشگاه

68.000

خاتمه یافته

01/09/1389

10/05/1391

4-

توسعه و استخراج شاخصه های برای تفسیر نتایج اندازه گیری پاسخ فرکانسی ترانسفورهای قدرت

وحید بهجت

دانشگاه

20.000

خاتمه یافته

18/11/1390

02/04/1394

5-

استفاده از نانو ذرات فلزی برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی تجاری

شهرام حسین زاده

دانشگاه

20.000

در حال اجرا

16/12/1390

6-

طراحی بهینه مسیر و ظرفیت فیدرهای فشار متوسط در شبکه های توزیع

سجاد نجفی

دانشگاه

19.400

خاتمه یافته

16/12/1390

24/10/1392

7-

برنامه ریزی بهینه ریز شبکه های متصل به هم با در نظرگیری هزینه و قابلیت اطمینان

سجاد نجفی

دانشگاه

65.000

در حال اجرا

10/06/1394