جمعه 7 بهمن 1401 _ 05 رجب 1444 _ 27 ژانویه 2023
فارسی | English
 پروژه های صنعتی

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی مجری

کارفرما

وضعیت طرح

تاریخ تصویب

تاریخ اتمام

1-

تحقيق و بررسي و تخمين سهم شبكه و مشترك در توليد اغتشاشات كيفيت برق در شبكه

علي عجمي

شركت برق منطقه‌اي آذربايجان

خاتمه یافته

17/02/1392

24/05/1394

2-

ارائه خدمات مشاوره‌اي براي تهيه شرح خدمات و فرآيند انتخاب مهندسين مشاوري پروژه طرح جامع شهر ‌هاي مراغه و مرند

سجاد نجفي

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

خاتمه یافته

28/03/1392

20/12/1393

3-

بررسي اثرات هارمونيك‌ها بر اندازه گيري در كنتورهاي آنالوگ و ديجيتال

علي عجمي

شركت توزيع نيروي برق آذريايجان شرقي

خاتمه یافته

06/09/1392

20/11/1394

4-

طراحي بهينه چند مرحله‌اي و شبه ديناميكي شبكه‌هاي توزيع فشار متوسط

سجاد نجفي

شركت توزيع نيروي برق آذريايجان شرقي

خاتمه یافته

06/09/1392

20/11/1394

5-

مشاوره فني امكان سنجي و طراحي مفهومي سلول تست موتور الكتريكيBLDC1MW

وحيد بهجت

صنايع شهيد محسن رسولي وابسته به سازمان صنایع دریایی

خاتمه یافته

01/10/1392

09/08/1393

6-

تحقیق و بررسی شاخص های کیفیت  توان پست های برق شرکت موتورسازان و ارزیابی اثرات آن

علی عجمی

شرکت موتورسازان (تراکتور سازی ایران)

خاتمه یافته

25/08/1394

25/11/1394

7-

تحقيق و بررسي و تحليل دلايل جزيره‌اي شدن شبكه برق آذربايجان و ارائه راهکارهای عملی جهت جلوگیری از آن

سجاد نجفي

شركت برق منطقه‌اي آذربايجان

در حال اجرا

15/07/1391

8-

نظارت بر قرارداد بررسي راه‌كارهاي كاهش سطح اتصال كوتاه در شبكه برق منطقه‌اي آذربايجان

سجاد نجفي

شركت برق منطقه‌اي آذربايجان

در حال اجرا

05/10/1391

9-

ساخت مودم هوشمند جهت قرائت كنتورهاي ACTARI و  MK6E و ساير سيستم‌هاي اندازه‌گيري

علي عجمي

شركت برق منطقه‌اي آذربايجان

در حال اجرا

06/10/1391

10-

طراحي و ساخت ميكرو توربين بادي 2/5 كيلوواتي منفصل از شبكه

محمد رضا بنائي

شركت توزيع نيروي برق تبريز

در حال اجرا

20/01/1392

11-

نظارت بر پروژه تهيه نرم‌افزار جايابي بهينه منابع توليد پراكنده

سجاد نجفي

شركت توزيع نيروي برق تبريز

در حال اجرا

01/08/1392

 

12-

نظارت برقرارداد تحقیقاتی و طراحی شبیه‌ساز حفاظت شبکه برق آذربایجان و پیاده سازی آن

وحید بهجت

شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

در حال اجرا

02/08/1392

 

13-

بررسی سیستمهای مخابراتی جهت هوشمندسازی و انتخاب بهترین سیستم برای شرکت توزیع آذربایجان غربی

حسین‌زاده - نجفی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

در حال اجرا

08/02/1393

14-

اندازه گیری هارمونیک‌های موجود در شبکه توزیع برق آذربایجان غربی و شناسایی عوامل بوجود آورنده آنها و ارزیابی تاثیرات آنها روی کنتورهای دیجیتال و آنالوگ از نظر میزان سود و ضرر توزع کننده انرژی و مشترک

محمد رضا بنائی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

در حال اجرا

15/02/1393

15-

تفسیر نتایج پاسخ فرکانسی جهت تشخیص خطای سیم پیچی ترانسفورماتورها

وحید بهجت

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

در حال اجرا

23/09/1393

16-

اندازه گیری و تحلیل پارامترهای کیفیت توان در ایستگاههای مخابراتی سیار

محمد رضا بنائی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

در حال اجرا

29/10/1393

 

17-

تهیه و نگارش کتاب تحت عنوان " اتوماسیون و آنالیز سیستمهای توزیع "

علی عجمی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

در حال اجرا

13/04/1394

 

18-

تفسیر نتایج پاسخ طیف نوری روغن جهت ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع برق

وحید بهجت

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

در حال اجرا

22/07/1394

 

19-

انجام خدمات مشاوره فروش برق نیروگاه حرارتی تبریز

علی عجمی

شرکت نیرو آتیه صبا

در حال اجرا

05/08/1394

 

20-

طراحی بهینه شبکه های توزیع فشار متوسط بر اساس معیارهای احتمالی ریسک جهت افزایش قابلیت اطمینان

سجاد نجفی

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

در حال اجرا

06/08/1394

 

21-

مطالعه روشهای شناسایی و تشخیص محل لوله های پلی اتیلنی گاز، انتخاب بهترین روش و ساخت دستگاه مربوطه براساس روش منتخب

شهرام حسین زاده

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

در حال اجرا

30/08/1394

 

22-

ساخت دستگاه کشف انشعابات غیر مجاز بر روی لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه

حسین زاده - آتشبار

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

در حال اجرا

18/12/1394